Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Facebook Neus Villarubia  Twitter de l'alcalde Jaume Oliveras  Instagram de la regidora Neus Villarubia

08320 - El Masnou

PSC, logotip