Regidoria de Serveis Generals

Àmbits d'actuació

  • Personal, estructura organitzativa i relacions laborals.
  • Serveis jurídics i administratius.
  • Estadística i padró d’habitants.
  • Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris.
  • Registre d'entitats i col·lectius municipal.
  • Contractació.
  • Patrimoni municipal i processos relacionats.
  • Processos electorals, elecció Jutge de Pau i selecció de jurats populars.
  • Responsabilitat patrimonial.
  • Altres funcions legalment assignades a la secretaria general.

Responsable polític