Regidoria de Serveis Urbans i Manteniment

Àmbits d'actuació

 • Manteniment i conservació de vies públiques i espais de joc infantil.
 • Manteniment i neteja de les platges.
 • Manteniment i conservació dels espais verds.
 • Manteniment i neteja d'edificis municipals.
 • Manteniment del Cementiri Municipal.
 • Gestió dels subministraments (energia i aigua).
 • Suport a activitats culturals i de lleure.
 • Vigilància i manteniment d'escoles públiques.
 • Xarxa de clavegueram.
 • Enllumenat i xarxa semafòrica.
 • Recollida, gestió i tractament de residus.
 • Neteja viària.
 • Gestió dels usos dels espais verds.