Acollida a persones nouvingudes

Núm.

23.016

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i de les catalanes retornades, així com la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Prestacions servei

Dur a terme accions d'acollida i acompanyament.
Oferir accions formatives i informatives que permetin la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el fet de viure i treballar a Catalunya. En concret, es realitzen tres mòduls formatius:

  • coneixements de català i castellà (mínim de 90 hores en cada llengua).
  • coneixements laborals (15 hores). 
  • coneixements de la societat catalana (15 hores).

Persones destinatàries

Qualsevol persona empadronada al municipi, d’especial interès per a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

Requisits d'accés

Estar empadronat al municipi.

Documents a aportar

Passaport o NIE.

Horari

Dimecres i divendres, de 8.30 a 14 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 14

Normativa aplicable

  • Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  • Decret 150/2014, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
     

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 12:34