Acolliment residencial d'urgència per a dones en situació de violència masclista.

Núm.

23.014

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Oferir un espai d'acollida i seguretat confortable, que permeti la protecció immediata de les dones davant d’una situació d’urgència per violència masclista, i la dels seus fills i filles.
 

Prestacions servei

Acollir en períodes de curta durada dones sotmeses a situacions de violència masclista i, si és el cas, llurs fills i filles, per tal de garantir-ne la seguretat personal.

Facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.
 

Persones destinatàries

Dones i els seus fills que pateixen qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social o comunitari en la manifestació d’agressions sexuals, de tràfic i explotació sexual, de mutilació genital femenina o risc de patir-ne i de matrimoni forçós.

Requisits d'accés

  • Els establerts en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
  • Residir al municipi.
     

Horari

Atenció al públic:

  • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
  • Dijous, de 16 a 19 hores.
  • Visites concertades.
  • El servei es presta en horari permanent.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 70

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:35