Programació de teatre, música i dansa

Núm.

33.004

Objectiu fonamental del servei

Oferir un espai de difusió cultural a la població del Masnou, amb una programació estable de teatre, música i dansa, i fomentar la producció artística.

Prestacions servei

Posar a l'abast del públic una programació estable de música, teatre, dansa i altres manifestacions artístiques, tot combinant els espectacles amateurs (especialment els produïts al Masnou), amb els espectacles professionals.
 

Persones destinatàries

Públic en general.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 51

Fax

93 557 17 04

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

Activitats:

  • Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, de 6 de juliol de 2009. 
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Seguretat i equipament:

  • Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, de 10 de febrer de 2010: obligació implantar mesures d'emergència a l’espai o local (art. 20 Ley 31/1995), i a Catalunya aplicar el decret 30/2015 pla d’autoprotecció.
  • Codi Tècnic d’edificació 2006 i Decret 112/2010 pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Document Bàsic HS, Salubritat, Document Bàsic HE, Estalvi d’energia, Document Bàsic SUA, Seguretat d’utilització i accessibilitat.
  • Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat Llei 20/2009, de Prevenció i control ambiental d’activitats, de 4 de desembre.

Punts de prestació

Equipament Cívic Ca n'HumetC/ de Fontanills, 7708320 - El MasnouTel. 93 557 18 43Fax. 93 557 17 05sij@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres de 17 a 21.30 hores.
Dissabtes de 11 a 14 hores i de 17 a 22 hores.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 17:33