Servei d'ajuda a domicili

Núm.

23.002

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Mitjançant un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar algunes de les accions habituals de la vida quotidiana.

Prestacions servei

Atendre les necessitats de la llar, inclosa la neteja bàsica de l'habitatge, fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba, entre d'altres.

Tenir cura de les persones beneficiàries que reben ajuda per a la higiene personal, per vestir-se i desvestir-se, repassar-los la roba, entre d'altres.

Persones destinatàries

Persones o famílies en situació de dependència o de risc social residents al Masnou.

Requisits d'accés

 • L'acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, i també d’acord amb la normativa específica del servei.
 • Si és el cas, l'acreditació de la situació de dependència.
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • Si és el cas, l’abonament del preu públic, d’acord amb la normativa tributària.
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Documents a aportar

En cas de situació de dependència, resolució emesa per l’òrgan de valoració corresponent.

Horari

L'horari d'atenció al públic és:

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.
 • La prestació del servei es realitza al domicili familiar, preferentment de 7 a 20 hores, de dilluns a dissabte. 
 • Es pot realitzar en altres horaris en funció de la valoració tècnica de la necessitat.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Reglament

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:38