Servei d'assessorament en matèria d'estrangeria (SAME)

Suport i assessorament  individualitzat en matèria d'estrangeria i tramitació de permisos de residencia i treball, de renovacions de targetes, sol·licitud de reagrupament,  nacionalitat o altres.

Núm.

23.015

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Promoure la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes, amb independència del seu origen o situació legal.

Prestacions servei

Donar assessorament jurídic en matèria d'estrangeria a la ciutadania i al conjunt de professionals que presten els serveis d'atenció i acollida.

Divulgar i donar informació sobre la legislació en matèria d'estrangeria.
 

Persones destinatàries

Qualsevol persona del Masnou que tingui necessitats específiques relacionades amb immigració i refugi, emigració i retorn voluntari.

Requisits d'accés

Residir al Masnou.

Horari

Dijous, de 16 a 19 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Normativa aplicable

  • Reial decret 208/1996, de serveis d'informació administrativa, que regula la creació dels centres d'atenció al ciutadà i atribueix la seva gestió als municipis.

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:38