Servei de les tecnologies de suport i cura (teleassistència)

Núm.

23.003

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Contribuir a millorar l'autonomia personal i afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual, en facilitar la comunicació permanent de la persona usuària amb l'exterior i donar-li resposta de forma immediata en cas d’emergència, la qual cosa proporciona seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família.
 

Prestacions servei

 • Instal·lar un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència simplement prement un botó.
  Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.
 • Atendre, des de la central receptora, les consultes de les persones usuàries i activar, si cal, el recurs més adient a la situació manifestada: localitzar els familiars o les persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una unitat mòbil, activar altres serveis d’urgència (061, Bombers, Policia Local…), etc.
   

Persones destinatàries

Principalment, persones grans o amb manca d'autonomia personal, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o fragilitat.

Es prioritzen persones amb les característiques següents:

 • Ser major de 80 anys.
 • Patir malalties cròniques.
 • Viure sol o tenir manca de xarxa social o familiar.
 • Tenir dificultats de mobilitat o risc de patir caigudes freqüent.

Requisits d'accés

 • L’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Documents a aportar

 • Informe mèdic segons model normalitzat.
 • Certificat de discapacitat o resolució de reconeixement del grau de dependència.
 • Certificat de convivència.
   

Horari

L'horari d'atenció al públic és:

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.
 • La connexió mitjançant el servei és activa les 24 hores del dia.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d‘11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Reglament

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:40