Campanya informativa sobre els problemes per pagar la hipoteca

La Diputació de Barcelona, des de les àrees de Territori i Sostenibilitat i Atenció a les Persones, promou la campanya informativa i preventiva "Tinc problemes per pagar la hipoteca", amb la qual es vol oferir informació i suport en l’àmbit de l’habitatge i el sobreendeutament familiar. Com a ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, l'Ajuntament del Masnou col·labora en la difusió d’aquesta campanya posant a disposició dels vilatans i vilatanes els fullets informatius de la campanya als serveis i equipaments municipals.

Al fullet informatiu es troba informació detallada sobre què és una hipoteca i les conseqüències que pot comportar el fet de deixar de pagar-la. També s'hi descriuen les diferents etapes del procés que segueix a l’impagament,  així com consells per afrontar-les. Una altra informació útil que proporciona són les adreces de les entitats a les quals es poden adreçar els afectats per tal de rebre suport i ajuda.

Tota aquesta informació i d'altra d'addicional sobre el mateix tema es pot trobar a la pàgina web següent: http://www.diba.cat/deutehabitatge/
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-04-2024 17:32