El Ple aprova el pressupost del 2021, encara que es preveu modificar-lo quan s'incorporin els romanents

Última revisió 30-11-2020 10:06
27/11/2020

La segona sessió plenària celebrada ahir aprova els plecs per licitar les guinguetes de la platja per al període 2021-2025

L’Ajuntament del Masnou va celebrar ahir dos plens extraordinaris i urgents, de forma successiva: l'un, a les 19 h, i l’altre, en finalitzar el primer, poc abans de les 21.30 h. Tots dos van tenir lloc de forma telemàtica, com a mesura preventiva davant la COVID-19.

Comptes municipals

En la primera sessió es va aprovar el pressupost municipal per al 2021, presentat per l’Equip de Govern. Els comptes, que equilibren els ingressos i les despeses en 25.494.590,08 euros, van tirar endavant amb els 12 vots favorables de les dues formacions del Govern (ERC i PSC). La resta de grups, que sumen 9 vots, van votar-hi en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i la CUP).

Aquests comptes preveuen una disminució d’1,7 milions d’euros, en els ingressos i en les despeses, respecte al pressupost inicial del 2020, xifrat en 27.209.797 euros. En bona part, aquesta disminució s’explica per la davallada de més de 650 mil euros que s’espera en els ingressos corrents, així com per la reducció de la capacitat inversora.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va destacar que es tracta d’un pressupost “condicionat per la crisi sanitària”. De fet, l’Equip de Govern el qualifica “d’especialment atípic”. Tant és així, que es preveu fer-hi “modificacions puntuals al llarg de l’any i de manera continuada per ajustar els comptes a aquesta situació d’incertesa”, explicava Oliveras.

A més, se’n vol fer “una revisió integral” abans de l’estiu. Les incerteses que fan preveure aquesta modificació general d’aquí a mig any tenen a veure amb l’evolució canviant que tindrà la crisi sanitària, social i econòmica, però també amb la previsió que arribin nous ingressos. Bàsicament, de dues fonts. D’una banda, dels canvis normatius anunciats pel Govern de l’Estat, que permetran als ajuntaments utilitzar els seus romanents de tresoreria, que són una modalitat d’estalvis acumulats durant anys. De l’altra, d’ajuts europeus i provinents d’altres administracions.

Mentre no arribin aquests ingressos addicionals que encara no es poden quantificar, caldrà “gestionar el pressupost municipal amb el màxim rigor i fer-hi modificacions puntuals de manera continuada”, va subratllar l’alcalde. Amb aquestes finalitats, va anunciar la constitució d’una oficina pressupostària, que farà un “seguiment estricte” dels comptes i proposarà els ajustaments que consideri necessaris. Formaran part d’aquest òrgan la Gerència, els Serveis Econòmics i el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

En tot cas, els comptes aprovats responen, segons va dir, a una sèrie d’objectius generals. En primer lloc, “assegurar el funcionament dels serveis municipals”. En segon terme, fer front a la crisi donant suport a les famílies i a l’activitat econòmica local, en coherència amb el Pla de reactivació econòmica i social aprovat al Ple del 16 de juliol. Finalment, donar continuïtat les polítiques vinculades als objectius de desenvolupament sostenible i les accions previstes al Pla d’actuació municipal 2019-2023.

Entrant més en el detall, Oliveras va posar en relleu “compromisos en àmbits fonamentals, com l’acció social i les polítiques d’habitatge, educació i sanitat”. També va precisar que els comptes estan condicionats per les ordenances fiscals aprovades al Ple del 18 octubre, que a la pràctica suposen, segons va dir, “una congelació de la pressió fiscal”. Alhora, va afegir que “la previsió és que no se sobrepassi un endeutament del 30%, una xifra raonable i que permet el bon funcionament de l’Ajuntament, a finals del 2021”.

Debat

Els grups de l’oposició van vincular l’aprovació d’aquests comptes a l’acord per la governabilitat assolit divendres passat i que ha suposat l’entrada del PSC a un Equip de Govern que fins aleshores estava format únicament per ERC. Els nou membres d’ERC sumats als tres del PSC doten el Govern de majoria absoluta en un Ple format per 21 regidors i regidores. L’alcalde, després de les intervencions dels grups, va considerar que la sessió s’havia de centrar en els comptes: “No és el debat d’avui. En donarem compte al proper Ple ordinari”. Amb tot, va defensar el pacte com un “acord de responsabilitat”: “És el moment d’enfortir governs, d’ajuntar tots els esforços possibles per tirar endavant”.

Abans, Neus Villarrubia, portaveu de Fem Masnou, afirmava en el seu torn d’intervenció que en aquesta sessió no sols s’estaven abordant els pressupostos, sinó que assistien a l’inici “d’una nova etapa marcada per un nou govern encapçalat per dos homes que no trepitgen la realitat, que posen els seus interessos personals i de partit per davant dels de la ciutadania”. “Augmenten la despesa en la classe política –afegia Villarrubia en referència a la incorporació de nous membres al Govern– sobre el màxim històric que van fixar fa més d’un any”. “Nosaltres no posaríem la tisora en les polítiques d’igualtat, salut, acció social o habitatge, com han fet vostès; la posaríem en els sous d’una classe política que sembla que viu d’esquena a la ciutadania”, va afirmar la portaveu de Fem Masnou.

Romà López, portaveu de JxCAT-Units, va atacar també pel flanc de l’acord de govern: “Un pacte per comprar vots i tenir així la majoria absoluta, cosa que es desprèn de l’augment de recursos per a dedicacions [remuneració de càrrecs electes, segons la dedicació] que inclou aquest pressupost”. Va atribuir al PSC un “problema molt greu d’incoherència i integritat”, tot recordant-los que en l’inici del mandat havien proposat una rebaixa dels salaris dels membres de l’Equip de Govern: “Abans els volíeu reduir i ara els incrementeu?” Va continuar titllant de “vergonyós” que es redueixin partides que podrien ser útils “per fer front a l’emergència social” alhora que s’augmenten “els salaris totals”.

Entre els motius que va citar Frans Avilés, portaveu de Cs, per oposar-se als comptes va citar el el rebuig de l’Equip de Govern a les esmenes presentades pel seu grup, un argument que també van utilitzar Fem Masnou i JxCAT-Units. A més, va reclamar un debat polític sobre els pressupostos. Algunes de les raons per les quals es van rebutjar esmenes tenen el suport d'informes tècnics que adverteixen que la disminució de determinades partides suposaria l’incompliment de despeses ja compromeses. “Fan veure que són inviables –raonava el regidor– i així no entren en el debat polític. I, com que han comprat una majoria absoluta, que crec que no els feia falta, ara ja no cal tenir el debat. [...] Sí que és moment de posar en dubte la idoneïtat del pacte de govern, perquè té un component econòmic reflectit al pressupost”. Segons els càlculs d’Avilés, l’ampliació del Govern suposa “uns 100.000 euros menys per a polítiques d’habitatge, socials, de promoció econòmica i comercial, d’ocupació...”. Finalment, es va mostrar sorprès pel pacte en considerar que els membres d’ERC i del PSC no s’avenien. “Semblava inviable”, va dir, després de recordar conflictes anteriors entre els dos grups.

La CUP és l’únic grup de l’oposició que no va presentar esmenes. El seu portaveu, Fèlix Clemente, va dir que el motiu és que haurien presentat una esmena a la totalitat: “Reformularíem moltes partides, perquè tenim enfocaments molts distants en temes com la defensa de la classe treballadora, les polítiques d’habitatge, l’ocupació, la participació ciutadana... [...] No sabíem que s’arribaria a aquest pacte, malgrat que l’Equip de Govern ja ho tirava tot endavant amb el PSC”, va admetre abans de concloure: “No pintem gaire en aquests pressupostos; no ens han necessitat en cap moment”. A banda, va abordar els pressupostos participatius, que estan dotats amb 500.000 euros (provinents dels comptes del 2020 i del 2021; amb 250.000 euros de cada exercici). Va considerar que es tracta d’un procés participatiu “molt dirigit i restringit”. “És una part molt petita de la inversió local i per a temes que no són nuclears”, va dir abans d’afirmar que la visió de la participació ciutadana de la CUP és oposada a la del Govern.

Abans de la votació en la qual finalment es va aprovar el pressupost municipal amb els vots de l’Equip de Govern, l’alcalde va respondre algunes de les qüestions concretes que també havien estat objecte de discussió en la presentació de les esmenes. Per exemple, pel que fa a les polítiques d’habitatges i a la crítica de l’oposició per no dedicar-hi més recursos, Oliveras va recordar que els diners per a la creació d’habitatge de protecció oficial “provenen, bàsicament, de la concertació amb altres administracions”. “És el que s’està fent”, va assegurar, alhora que recordava els projectes que ja estan aprovats i en marxa. També va citar les modificacions urbanístiques per augmentar el sòl públic destinat a aquesta finalitat, “en una quantitat que mai abans no havia tingut el nostre municipi”.

També va defensar el procés de pressupostos participatius, en el qual les persones majors de 16 anys poden escollir els projectes que rebran la dotació esmentada. De fet, fins al 9 de desembre la ciutadania masnovina pot votar per escollir les propostes guanyadores. “Ja ha votat més del 9%. Creiem que podrem tenir una participació rècord perquè ja estem molt per sobre de la mitjana de participació del 4% que es dona en projectes similars d’altres municipis”, va detallar. Finalment, va manifestar el “compromís” del Govern amb les inversions i va obrir la porta a incloure algunes de les que es proposaven en les esmenes. “Les estudiarem per intentar implementar-ne en el proper pressupost, quan puguem incorporar els romanents”.

Esmenes

Abans del debat general sobre el projecte de pressupost municipal confeccionat pel Govern, tots els grups de l’oposició, excepte la CUP, van presentar esmenes parcials. A grans trets i amb matisos, les esmenes proposaven reduir determinades partides –com la ja citada per a les dedicacions remunerades dels membres de l’Equip de Govern– per destinar més recursos a polítiques socials i de dinamització econòmica i comercial. Cada grup, a més, plantejava canvis en les inversions, reduint o eliminant el finançament d’alguns projectes per uns altres que consideraven prioritaris.

Totes van ser rebutjades. Les de Fem Masnou van obtenir 12 vots en contra (ERC i PSC), 7 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 2 abstencions (Cs). Les de JxCAT-Units es van rebutjar amb 13 vots en contra (ERC, PSC i CUP), 3 vots a favor (JxCAT-Units) i 5 abstencions (Fem Masnou i Cs). I les de Cs van rebre 13 vots en contra (ERC, PSC i CUP), 2 a favor (Cs) i 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).

Altres punts del Ple

A més del pressupost municipal del 2021, el primer dels dos plens extraordinaris celebrats ahir contenia aquests dos altres punts de l’ordre del dia, que estan relacionats amb els comptes de la corporació per al 2021:

  • Aprovació del Pla estratègic de subvencions per als exercicis 2021 i 2022.
    S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 4 vots en contra (JxCAT-Units i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).
  • Aprovació de la relació de llocs de treball i del catàleg de llocs de treball del 2021.
    S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC) i 9 vots en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

Guinguetes de la platja

Després del Ple de pressupostos va tenir lloc un altre ple extraordinari i urgent per portar a aprovació l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per a l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del Masnou per al període 2021-2025.

L’alcalde, Jaume Oliveras, havia retirat el punt de l’ordre del Ple ordinari de novembre, celebrat el dia 19, a petició dels grups municipals de Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs, que van presentar-hi una esmena a última hora que calia estudiar tècnicament perquè proposava la modificació de criteris de puntuació dels plecs. Per no retardar el procés de licitació, es va convocar aquest Ple el 26 de novembre. El punt va ser aprovat per tots els grups municipals a excepció de la CUP, que va votar-hi en contra. Tot i incorporar diverses esmenes d’aquest partit, Fèlix Clemente (portaveu de la CUP) va exposar les raons per les quals no compartien el model de guinguetes que la seva formació preveia “com un espai integrat al poble amb un vertadera vocació de servei públic”.

Tal com havia explicat la regidora de Medi Ambient, Cristina Ramos, al Ple ordinari del 19 de novembre, les característiques de les instal·lacions per a la propera temporada incorporen millores d’accesssibilitat i dos labavos adaptats a persones amb mobilitat reduïda i amb canviador per a nadons a cada guingueta. D’altra banda, els plecs recullen l’ampliació dels serveis als usuaris gestionats per les guinguetes amb novetats com els armariets de platja adossats a la part posterior de l’equipament, un espai infantil de 10 metres quadrats i unes passeres més amples.

Quant als aspectes puntuables a la licitació, s’han incorporat aspectes ambientals i socials com la promoció de la contractació laboral dels treballadors i treballadores de les guinguetes, criteris de sostenibilitat en els serveis d’alimentació (servir aliments de proximitat, comerç just i d’agricultura ecològica, entre d’altres) o la prevenció de residus. Les esmenes dels grups de Fem Masnou, JxCat-Units i Cs demanaven modificar la primera, referent a la promoció de la contractació. Finalment, els plecs recullen criteris que tenen en compte les hores mínimes cotitzades i la contractació de col·lectius amb especials dificultats d’inserció. Tots tres grups demanaven puntuar més aquelles guinguetes que contractessin més hores el seu personal, “per tal de fomentar la màxima ocupació possible i, alhora, evitar possibles abusos en la contractació del personal”.

A diferència de l’anterior licitació, cada licitador només podrà obtenir la concessió d’un lot, excepte en el cas que l’aplicació d’aquest principi comporti que algun lot es quedi desert.

Ple telemàtic del 26 de novembre del 2020, sobre els pressupostos del 2021.
Ple telemàtic del 26 de novembre del 2020, sobre els pressupostos del 2021.

Vídeos

Ple extraordinari pressupost 2021.

Ple extraordinari concessió guinguetes.