Afa Marinada

Donar suport a la comunitat educativa de l'escola Ocata, mitjançat la realització i proposta d'activitats, així com donar suport als pares de l'alumnat i participar en els diferents òrgans educatius de l'escola.

Av President John F Kennedy N.0056 08320 - El Masnou

935403184

Núria Conejero Montal (Presidenta)

Mapa

Última revisió 2021-06-22 13:35:12