Associació de Discapacitats Fisics del Masnou

La lluita per la plena integració social de les persones amb disminució d'El Masnou. Difondre i promoure els valors i les activitats necessàries per millorar la qualitat de vida i potenciar al màxim el grau d'autonomia personal de les persones amb disminució física. La col·laboració amb els estaments públics, privats i demés agents socials en el disseny, seguiment i avaluació dels plans i programes. El seguiment permanent de la situación de les persones amb disminució física, realitzant quants estadis i accions de sensibilització social es consideri precís.

08320 - El Masnou

Lluis Rodo Bernado (President)

Última revisió 2021-06-25 12:49:38