Associacio de Taxi del Masnou

Representació dels associats davant les institucions tant públiques com privades.

Vetllar pel bon funcionament del servei de radio taxi en El Masnou.

La gestió de l'esmentat servei i la relació amb el Call Centre, com a empresa prestadora de serveis. Donar suport als associats tant en l'aspecte tècnic com legal, en tot allò que els afecti.

Cercar els convenis amb asociacions de taxis de les poblacions veïnes, per millorar el servei.

Cr Val d'Aran N.0062 08320 - El Masnou

608698982

Fernando Navarro Perez (President)

Imatges

Mapa

Última revisió 2021-07-01 13:15:43