Casal de la Gent Gran de Can Malet

Fomentar la diversió i l'amistat de la gent gran.
Organitzar excursions i visites culturals
Esports propis per a la tercera edat (petanca, billar, escacs i similars)
Esbarjos propis per a l'edat i tota mena de diversions col·lectives

Pg Marià Rossell N.0011 08320 - El Masnou

935554726

Maria Montserrat Rossell Obiols (Presidenta)

Mapa

Última revisió 2021-06-22 12:48:31