Escoles bressol municipals


Tarifació social

Les quotes de les escoles bressol municipals del Masnou es regulen mitjançant el sistema de tarifació social, que permet fixar els imports que pagaran les famílies usuàries de Sol Solet i La Barqueta:

La tarifació social és un sistema que calcula els preus públics que ha de pagar cada família en funció dels seus ingressos i dels membres de la unitat familiar. Es tracta, doncs, d’introduir la progressivitat en el finançament d’aquest servei públic, de manera que cada família paga la taxa que li correspon de forma coherent amb la seva situació socioeconòmica i familiar. El sistema de tarifació social s’aplicarà tant en la quota fixa d’escolarització com en la del servei de menjador.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-06-2023 15:16