Informació i atenció a la ciutadania

Núm.

92.001

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Oferir una gestió completa dels tràmits més habituals per a la ciutadania, tot simplificant i agilitzant la relació entre aquesta i l’Ajuntament mitjançant un servei ràpid, senzill i eficaç, i una atenció centralitzada que eviti desplaçaments innecessaris.

Prestacions servei

 • Oferir informació sobre els tràmits i serveis municipals.
 • Facilitar la tramitació a la ciutadania dels assumptes administratius d’àmbit municipal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l'atenció a les persones.
   

Persones destinatàries

Ciutadania en general.

Requisits d'accés

 • Per a l'accés al servei, cap.
 • Per a cada tràmit gestionat des del servei, els que corresponguin segons el tràmit.
   

Documents a aportar

 • Per a l'accés al servei, cap.
 • Per a cada tràmit gestionat des del servei, els que corresponguin segons el tràmit.
   

Punts de prestació

Oficina d'Atenció CiutadanaCarrer de Roger de Flor, 2308320 - El MasnouTel. 93 557 17 77oac@elmasnou.catHorari
Matins, de 8.30 a 14 h
Dijous a la tarda, de 16 a 19 h
(A l'agost, l'OAC tanca a les tardes)
Dijous tarda, quan sigui festiu o vigília de festiu, s'obrirà el dia hàbil immediatament anterior.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:40