Mercat municipal no sedentari

Núm.

43.002

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Promoció econòmica

El mercat de marxants és l’activitat comercial que duen a terme en espais o vies de titularitat pública un conjunt de professionals de la venda no sedentària, mitjançant instal·lacions desmuntables o transportables, dins dels perímetres i als llocs degudament autoritzats i ordenats per l’Ajuntament de manera periòdica i preestablerta al llarg de tot l’any i a l’empara de l’Ordenança municipal corresponent. 
 

Prestacions servei

Vendre al detall diferents productes al públic en general.

Persones destinatàries

Població en general.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

Cada dimarts de l'any, de 7 a 16 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 17 60

Fax

93 557 17 03

Ordenança fiscal o regulació de taxa

La taxa per prestació de serveis i actuacions administratives al Mercat municipal no sedentari té com a subjectes passius les persones  concessionàries de les parades

Reglament

Punts de prestació

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:19