Oficina d'Atenció Ciutadana

L'OAC és la seu principal del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament del Masnou.

Adreça: Carrer de Roger de Flor, 23. El Masnou (08320).

Adreça electrònica: oac@elmasnou.cat

Telèfon: 935 571 800

Cita prèvia
És imprescindible concertar cita per a l'atenció presencial.
· Clicant en aquest enllaç.
· Per telèfon, trucant al 93 557 17 77 (de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Els dijous, també de 16 a 19 h).

Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Els dijous, també a la tarda, de 16 a 19 h, excepte el mes d'agost i durant les festes de Nadal. Tampoc obre els dijous que siguin festius o vigília de festiu. En aquests darrers casos, obrirà el dia hàbil immediatament anterior.

Entre altres serveis, aquesta seu allotja:

Atenció Ciutadana en línia

La pràctica totalitat de tràmits i gestions es poden fer per internet, així com demanar informació i introduir queixes i suggeriments.

Cal tenir certificat digital per fer alguns dels tràmits per internet.

Accediu-hi a través de:

Missió i servei

Des de l'Oficina d'Atenció Ciudatana s'ofereix la informació i l'orientació necessàries per donar solucions a les sol·licituds de la ciutadania. És vital posar l'Administració a l'abast de les persones i, alhora, apropar-la a la ciutadania, per fer-la més trasparent i eficaç, donant respostes adequades i acurades, i garantint que qualsevol demanda sigui tramesa i resposta en el termini més breu possible.

L'OAC està formada per un equip de persones polivalents formades específicament en l'atenció al públic, i capacitades per oferir un servei personalitzat per facilitar informació genèrica del municipi i de l'Ajuntament, així com per fer múltiples tramitacions i gestions, com ara, a títol enunciatiu però no delimitatiu:

 • Registre de documents
 • Llicències d'obres 
 • Ajuts municipals
 • Padró municipal d'habitants
 • Informació sobre els tràmits necessaris per obtenir i renovar el DNI i el NIE
 • Registre de parelles de fet
 • Reclamacions en matèria de consum
 • Recursos contra sancions en matèria de trànsit
 • Llicències d'ocupació de la via pública
 • Distintius de la zona taronja
 • Preinscripcions i matrícules en centres de formació municipals
 • Cens d'animals domèstics
 • Abonaments del Complex Esportiu
 • Impostos municipals

Carrer de Roger de Flor, 23 08320 - El Masnou

93 557 17 77

Matins, de 8.30 a 14 h Dijous a la tarda, de 16 a 19 h (A l'agost, l'OAC tanca a les tardes) Dijous tarda, quan sigui festiu o vigília de festiu, s'obrirà el dia hàbil immediatament anterior.

Halimatou Diallo

Imatges

Mapa

Última revisió 2020-10-08 14:16:57