Escoles bressol municipals


Preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals (curs 2022-2023)

Informació general

Sol·licitud de preinscripció (editable) 

Oferta de places i vacants (05/05/2022)

Llistes d'alumnat admès

Llistes baremades definitives

 

Llistes baremades provisionals

Calendari  complet del procés de preinscripció i matrícula

 


Tarifació social

Les quotes de les escoles bressol municipals del Masnou es regulen mitjançant el sistema de tarifació social, que permet fixar els imports que pagaran les famílies usuàries de Sol Solet i La Barqueta, per al curs 2022-2023:

La tarifació social és un sistema que calcula els preus públics que ha de pagar cada família en funció dels seus ingressos i dels membres de la unitat familiar. Es tracta, doncs, d’introduir la progressivitat en el finançament d’aquest servei públic, de manera que cada família paga la taxa que li correspon de forma coherent amb la seva situació socioeconòmica i familiar.

El sistema de tarifació social s’aplicarà tant en la quota fixa d’escolarització com en la del servei de menjador.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-06-2022 13:07