Gabinet d'Alcaldia

L'alcalde té com a funcions principals impulsar, dirigir i coordinar les diferents àrees, amb el clar objectiu d'assolir el màxim compliment del programa de govern.

L'Alcaldia impulsa i coordina la informació, la comunicació municipal i la presència institucional.

Alcalde del Masnou: Jaume Oliveras i Maristany

Cap d'Alcaldia: Núria Creus.
Secretaria i protocol: Vanesa Pons.
Administració: Beatriz Francisoud.

Telèfon: 93 557 17 00
Adreça electrònica

Responsable polític

Tècnics municipals

Cap d'Alcaldia: Núria Creus i Maristany
Administració: Beatriz Francisoud
Secretaria i protocol:Vanesa Pons