Pressupost aprovat

El dijous 28 de febrer, l'Ajuntament del Masnou va aprovar el pressupost per a aquest any 2019. El fet de governar amb minoria feia molt difícil aprovar els nous comptes municipals. L'any 2019 és un any de renovació del consistori fruit de les eleccions municipals, per tant, es tracta d’un pressupost de transició. Tot i així, ens calien unes modificacions pressupostàries per a algunes àrees: ampliar alguns serveis en l'àmbit dels serveis socials, la gestió del nou aparcament públic de l'Illa Centre i les obligacions dels canvis en el contracte de neteja i recollida d'escombraries. La predisposició dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC d'arribar a acords en el pressupost ha permès finalment aquesta aprovació. Aquest fet ha permès introduir les modificacions esmentades i les millores en l'àmbit del manteniment del municipi, i també en l'àmbit social, especialment en el cas de l'habitatge. Cal tenir en compte que el pressupost ordinari és un debat amb molt poc marge, ja que més del 90% correspon a obligacions contractuals, a banda del personal.

Tot i així, també s'han disposat unes partides d'inversió necessàries. Aquestes millores van encaminades a donar un millor servei en l'àmbit del manteniment, un pla d'actuacions a l'espai públic per a les diferents zones del Masnou obert al debat, i també la millora de zones verdes i les escoles del municipi. Una actuació destacada és acabar la millora de l'entorn del nou pavelló i la urbanització del carrer de Montevideo (parc de Vallmora), actuacions necessàries per garantir l'aparcament al voltant del Complex Esportiu.

El pressupost del 2019 aprovat per majoria absoluta és una bona notícia. Una mostra també que, malgrat la situació de minoria, continuem tirant endavant projectes amb la col·laboració d'aquells que volen col·laborar amb la governabilitat del Masnou.

Entrades al bloc